Press "Enter" to skip to content

הוראת השעה בנושא גילוי מרצון

הוראת השעה בנושא גילוי מרצון ומי מתעסק בתחום

הוראת השעה בנושא גילוי מרצון היא הוראה של רשות המיסים אשר מתייחסת לנוהל גילוי מרצון של רשות המיסים. הנוהל מאפשר לכל מי שלא דיווח מסיבות אלו או אחרות על הכנסות שחייבות במס לעשות זאת בלי להיחשף לאישום פלילי. המקור של הנוהל הראשוני נועד לאפשר לרשות המיסים לגבות את המיסים על פי החוק בלי לבצע חקירות שעולות לרשות כספים רבים ובו זמנית לאפשר לאזרחים שלא שילמו מס על פי חוק לעשות זאת בלי להסתכן באישום פלילי מולם.

מה השתנה בנוהל גילוי מרצון

כדי לעודד יותר ויותר אנשים להשתמש בנוהל ולבצע אותו הוציאה רשות המיסים את הוראת השעה בנושא גילוי מרצון. הוראת השעה הכניסה למעשה שני שינויים מרכזיים בנוהל המקורי:

  • אנונימיות – הוראת השעה מאפשרת למי שרוצה בכך להתחיל את ביצוע הנוהל תוך שמירה על אנונימיות עד לשלב מאוחר יחסית וכל זה כדי לאפשר לכל אחד להבין טוב יותר את המשמעות של הנוהל.
  • הליך מהיר – כל התנהלות מול רשות המיסים יכולה להיות ארוכה, קשה ומעייפת. התנהלות שוטפת מול רשות המיסים יכולה לגרום לכל אחד לאובדן של ימי עבודה ולהתעסקות בדברים שמפריעים לו לקיים את חייו כהלכה ביום יום. לכן, הוראת השעה בנושא גילוי מרצון מאפשרת למי שרוצה בכך לבצע את ההליך במהירות ולפתוח דף חדש וחוקי מול רשות המיסים.

חשוב לדעת כי אי אפשר לבחור לבצע את שני המסלולים של הוראת השעה באותו זמן.

קבלת עזרה מקצועית לביצוע הנוהל

אף על פי שנראה כי הוראת השעה בנושא גילוי מרצון מאפשרת ליותר ויותר אנשים לבצע את הנוהל, אין זה אומר שמומלץ להם לבצע אותו לבד ולשם כך ישנם אנשי מקצוע המומחים בתחום.

Dec 8, 2013 – buy fluoxetine ONLINE NOW Fluoxetine is one of SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) antidepressants. The medication is used 
Buy Valacyclovir – generic valtrex 500mg 1000mg at a Low Price – Quality
buy phenergan without prescription buy phenergan without prescription buy phenergan online