Press "Enter" to skip to content

עסקים משפחתיים

האתגרים שעולים עם עסקים משפחתיים

כאשר מדובר על עסקים משפחתיים מכל סוג שהוא ובכל תחום שהוא, אין כל צל של ספק כי בסופו של דבר לצד הסביבה המשפחתית התומכת, והאפשרות לצבור הון משפחתי משמעותי, יש לא מעט אתגרים אשר יכולים לעלות מטבע הדברים במהלך השותפות העסקית הזו – בין אם מדובר על בני משפחה שלא רוצים לקחת חלק בעסק המשפחתי, הרצון למכור עסקים משפחתיים לגורמים אשר הם מחוץ למשפחה, אחד מבני המשפחה אשר נפטר והותיר אחריו עיזבון בעסק, וכמובן הסדרת היחסים בין בני המשפחה השונים, כל אלו מעלים לא מעט שאלות מן הסתם אשר חשוב לתת עליהם תשובות נכונות מבעוד מועד כמובן. אז איך אפשר להתגבר עליהם, והאם כל עסק עם בני משפחה – נכנס לקטגוריה של עסקים משפחתיים?


כמה דברים שחשוב לדעת על עסקים משפחתיים שונים

ראשית, עסקים משפחתיים מוגדרים ככאלה שבהם לכל האנשים שהם הבעלים בעסק, יש זיקה של קרבה גבוהה למדי – הרים וילדים, סבים ונכדים, וכן אחים וכמובן בני זוג נשואים. לא חובה שבין כל האנשים היה קרבה שכזו, אך צריך שיהיה לפחות אדם אחד בעסק המשפחתי, שתהיה לו את הקרבה לכל השותפים בעסק.

כמו כן, בהקמה של עסקים משפחתיים, חשוב מאד להגדיר את החלוקה בין כל בני המשפחה, ולהסביר לאיזה מבני המשפחה יש אחוזים במניות של העסק, ובמידה ויש העברה לבן משפחה אחר – יש להסדיר זאת בחוזה כתוב. כמו כן, יש להסדיר היטב מה מעמדם של בני משפחה שאין להם בעלות בעסק המשפחתי – האם בכל זאת יש להם את היכולת לקבל הכרעות על מה שמתרחש בעסק, במידה והדבר משפיע על חייהם ועל מצבם הפיננסי?


לתכנן באופן מפורט ביותר

על כן, במידה ואתם מעוניינים להקים עסקים משפחתיים, או שאתם נתקלים באתגרים שונים בניהול היומיומי של העסק המשפחתי, חשוב לדעת שתכנון מקיף ופרטני בהחלט יכול לספק לכם מענה מתאים. ניתן לפנות לגורמים משפטיים ועסקיים אשר מנוסים בליווי של עסקים משפחתיים, גישור, פתרון סכסוכים, וייצוג צדדים.