Press "Enter" to skip to content

עורך דין גירושין – מה הסכם גירושין צריך לכלול בתוכו?

כאשר אתם מבקשים לחתום על הסכם גירושין מול בן או בת הזוג, סימן שאתם מעוניינים, למרות הגירושין, להגיע בכל זאת להסכמה עם הצד השני, ולהחליט ביחד את ההחלטות החשובות ביותר, הנגועות לתקופה שלאחר הגירושין, ובעיקר חלוקת הנכסים וחלוקת האחריות על הילדים. יש לציין שלמרות שמדבור על הדרך המומלצת ביותר – הרי שיש לנסח את ההסכם בצורה דקדקני ומפורטת ככל האפשר בעזרת עורך דין גירושין, בכדי שלא יישארו משבצות ריקות בעתיד, שעלולות לגרום לסכסוכים נוספים.

אז מה צריך לכתוב?

קודם כל יש לפנות אל עורך דין גירושין. הדבר הראשון שכדאי לסכם עליו בעת שכותבים הסכם גירושין, הוא חלוקת המשמורת על הילדים עד גיל 18. יש לזכור שמגיל 18 כל ילד רשאי לבחרו בעצמו עם איזה הורה יתגורר אך עד לכך – זוהי החלטה של ההורה, בכפוף כמובן לטובת הילד. אפשר כמובן לקבוע שיש משמורת משותפת – אך יש לקחת בחשבון שאז רצוי ששני ההורים ימשיכו להתגורר לפחות באותה עיר. כמו כן, במידה ולאחד הצדדים יש את המשמורת על הילד, אזי הסכם גירושין צריך לכלול בתוכו את הנושא של אחריות המזונות של הצד השני – ויש לתת כאן התייחסות מיוחדת גם למזונות עבור ילדם אשר נמצאים בשירות בצה"ל או בשירות לאומי, שגם להם מגיעים מזונות לפי החוק.

מעבר לכך, הסכם גירושין צריך לכלול בתוכו התייחסות מלאה לכל חלוקת הנכסים בין בני הזוג, ביחוד בכל מה שנוגע לרכוש משותף של בני הזוג. ההסכם צריך לכלול שורה של ויתורים ושל ייפויי כוח שהצד המוותר מעניק לצד השני – בכדי לתת לו בעלות מלאה.

לעבור היטב על ההסכם

חשוב מאד לעבור היטב על כל הסכם גירושין שנחתם עם הצד השני, עורך דין גירושין המומחה בדיני משפחה, יסביר לכם על הסעיפים השונים. את ההסכם עצמו חשוב לכתוב עם עורך דין גירושין כדי שיסביר לכם את ההליכים, או שניתן לבצע אותו בהליך גישור עם עורכי דין של שני הצדדים.