Press "Enter" to skip to content

זכיינות

מדוע אנשים מעדיפים זכיינות למכירה?

יש כל מיני דרכים בהם ניתן כיום לפתוח עסק עצמאי במדינת ישראל, וכל אחד ואחת יכולים לבחור את הדרך המועדפת עליהם. האמת היא כי בהקשר זה אין כל צל של ספק, כי אם נסתכל כיום על שוק של מכירות עסקים בישראל, נוכל לשים לב שיש יותר ויותר אנשים, אשר מעוניינים לרכוש עסקי זכיינות למכירה, מאשר עסקים רגילים. נשאלת, אם כן, השאלה המתבקשת – מדוע בעצם יש העדפה כיום לרכישה של עסקי זכיינות למכירה בארץ? במה שיטת הזכיינות נחשבת לנוחה יותר? מתי כדאי לבחון אותה היטב? והאם היא מתאימה לכל אדם שמעוניין להיכנס לשוק העסקים בישראל? בואו נראה מהם מאפייניי הזכיינות.

השקעה קטנה יותר

אין ספק שהסיבה המרכזית לכך שאנשים מעדיפים לרכוש כיום עסקי זכיינות למכירה, היא בכך שההוצאות השוטפות שלהם יהיו נמוכות יותר. בשיטת הזכיינות, החברה המזכה היא שאחראית למסור לזכיין את כל סחורה של החברה, וכן היא זו שלרוב אחראית לפרסום של הזכיין, והוא עצמו לא צריך להשקיע בחשיבה על אסטרטגיה שיווקית. יש לקחת בחשבון שמעבר לכך, כל ההוצאות על הזכיינות יחולו על הזכיין – הוא יצטרך לשלם משכורות לעובדים, לשלם את השכירות עבור המתחם, את חשבונות החשמל, וכיו"ב. עם זאת, השיטה הזו נחשבת כנוחה מאד, ולא מעט ישראלים מחפשים עסקי זכיינות למכירה שכן מבחינתם הדבר גם הרבה יותר פשוט מאשר הקמה של עסק חדש. הם מצטרפים לחברה גדולה ומוכרת, לא צריכים לחשוש ממתחרים אחרים, ויש להם כבר את כל הפרסום והשיווק שהם זקוקים לו – והם יכולים להתחיל לעסוק בעבודה עצמה.

ומה כדאי לזכור?

למרות זאת כדאי לזכור כי עסקי זכיינות למכירה, יכולים לעתים להיתקל בקשיים שונים, ולכן מלכתחילה הם מוצעים למכירה לגורם אחר. לכן, אין זה נדיר שעסקי זכיינות למכירה שיוצעו לכם יהיו עם מחזור רווחים נמוך. כל עוד הדבר ברור לכם, ואתם יודעים לעבוד היטב עם החברה המזכה בכדי לשפר את הסניף – הרי שאפשר שזו באמת האפשרות הטובה ביותר עבורכם.