Press "Enter" to skip to content

תכנון מס בינלאומי

מהו תכנון מס בינלאומי?

תכנון מס הוא תהליך של שימוש בארגז כלים מגוון לצורך צמצום הוצאות עבור לקוחות פרטיים, חברות, עסקים, ארגונים ותאגידיים. בהקשר הבינלאומי נהוג להתייחס לתכנון מס בעיקר בהקשר של שימוש באמנות קיימות. תכנון מס בינלאומי היא פעולה חוקית לחלוטין המקבלת גיבוי מטעם גופים משפטיים ויועצים בעלי הכשרה. בנוסף, במהלך תכנון מס משתמשים בכלים הניתנים על ידי החוק בלבד. לעיתים אפשר גם לשלב את הכלים האלו עם פרקטיקות משפטיות נהוגות ועם תעלולי פרשנות שנועדו להפחית את חבות המס של יחיד או חברה.

תכנון מס בינלאומי הוא חלק בלתי נפרד משוק ההון הגלובאלי. סביר להניח כי ללא אפשרות לבצע תכנון מס בינלאומי לא ניתן היה לייצר תנועה בין השווקים. תכנון מס ידוע ומוכר גם בקרב המדינות עצמן החתומות על האמנות, וגם בקרב אנשי המקצוע העוסקים בתחום. ברמה המעשית, מתכנן מס יכול להשוות בין תוצאות המס של דרכי פעולה במטרה לבחור עבור הלקוח את הדרך שתניב את התשלום הנמוך ביותר.

האם משתלם לשלם על תכנון מס?

תכנון מס בינלאומי כרוך מטבע הדברים בתשלום. רוב החברות גובות עמלה מסוימת על תכנון מס בטווח הקצר והארוך, אך ניתן גם להתעקש על התנהלות חד פעמית בלבד. הדבר החשוב הוא לבחון את העלות של תכנון מס לאור אפשרויות אחרות. במילים אחרות, כל עוד עלות התכנון אינה גבוהה יותר מהחיסכון על המס – מדובר על פעילות משתלמת. בכל סיטואציה אחרת עדיף כנראה לשאת בעלויות המס ולהימנע מהוצאות על תכנון בינלאומי.

לסיכום, תכנון מס בינלאומי מבוסס על אמנות משפטיות והוא נפוץ בקרב שורה ארוכה של קהלי יעד. התכנון מבוצע בצורה חוקית על ידי אנשי מקצוע הבקיאים בענף.