Press "Enter" to skip to content

תאונות עבודה

מה הקשר בין תאונות עבודה ונפגעי עבודה?

ההבחנה בין תאונות ונפגעי עבודה לא תמיד ברורה לאזרחים מן השורה. מבחינת המוסד לביטוח לאומי ושאר הרשויות האחראיות על הנושא בישראל, נפגעי עבודה הם מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שאכן נפגעו במהלך עבודתם. עם זאת, הם מוגדרים בתור נפגעי תאונות עבודה רק אם כתוצאה מהפגיעה אינם כשירים לעבוד ואף מאבדים את שכרם או את מקור הכנסתם הקודם. בתקופה שלאחר הפגיעה ועד 90 ימים מיום הפגיעה, זכאים הנפגעים לתשלום דמי פגיעה ולקבלת טיפול רפואי חינם. מטרת זכויות אלו היא בין היתר לפצות נפגעים של תאונות עבודה ולעזור להם לעבור את הימים שלאחר הפגיעה.

השאלה היא מתי זכאים נפגעי עבודה לקצבה או מענק. כאן קובע החוק בבירור כי יש צורך במסקנות של ועדה רפואית. רק אם כתוצאה מהפגיעה נקבעה לנפגעי העבודה דרגת נכות על ידי ועדה רפואית המאושרת מטעם המוסד לביטוח לאומי, הם מוכרים כנכי עבודה. נכי עבודה זכאים לשורה ארוכה של זכויות שלא ניתנות באופן אוטומטי לאחר תאונות עבודה. נכי עבודה זכאים  גם לקצבה או מענק וגם לזכויות והטבות נוספות. מעבר לכך, בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה זכאים אף הם להטבות.

מי יכול לספק סיוע משפטי בנושא תאונות עבודה?

הגורם העיקרי המספק סיוע משפטי במהלך הגשת תביעות בנושא תאונות עבודה הוא עורך דין. יש לבדוק את ההתמחות של עורך הדין, את הניסיון המעשי שלו ואת הרקע בתחום. חשוב להגיש בקשה מסודרת למוסד לביטוח לאומי ולעמוד בקריטריונים המוגדרים בחוק.

תאונות עבודה עשויות להתרחש תוך כדי ועקב העבודה, לרבות בדרך לעבודה וממנה. כל פרט קטן יכול לעשות הבדל משמעותי בהגשת התביעות ומימוש הזכויות ולכן כדאי להכיר אותו.