Press "Enter" to skip to content

רכישת דירה

על מה מקפידים בעת רכישת דירה?

חיפשתם לא מעט זמן דירת מגורים אשר מתאימה לצרכים שלכם, וסוף וסוף החלטתם שמצאתם את דירת החלומות שלכם, ואתם מעוניינים לקנות אותה. חשוב לדעת כי בין אם מדובר על רכישת דירה מקבלן, ובין אם מדובר על רכישת דירה יד שניה מאדם אחר, חשוב מאד לדעת מה הם הכללים הנהוגים בתהליך הנ"ל. חשוב מאד להבין, כי רכישת דירה איננה כמו תהליך רכישה רגיל של מוצר כלשהו אחר. הדין הישראלי מבדיל ומבחין בין העברת בעלות על מיטלטלין, לבין העברת בעלות על מקרקעין ונדל"ן. אז על מה חשוב להקפיד, ואיך תדעו שהעסקה כולה מבוצעת כחור, והצד השני מקיים את חלקו בעסקה?

כל הדברים שחשו בלבדוק

ראשית, כאשר אתם מבצעים רכישת דירה, חשוב מאד לבחון את הזכויות של הצד המוכר על הנכס. יש לוודא שיש לו את מלוא הזכויות על הנכס שאותו הוא מוכר לכם. יש לוודא שעל הנכס הנמכר לא חל שום עיקול, ואין עליו זכויות מצד גורם שלישי אשר לא מוכר לכם. את הדברים הללו אפשר לוודא היום דרך הרשות המקומית, דרך לשכת הרישום בטאבו, וכן דרך אתרי הממשלה של משרד הפנים.

מעבר לכך, יש גורמים אשר יבקשו מכם לחתום על זיכרון דברים, לפני שחותמים על החוזה של רכישת דירה. למה הכוונה? זיכרון דברים הוא מעין חוזה מקדים ומחייב, שבו בעצם שני הצדדים מתחייבים שהם מעוניינים בעסקה אחד מול השני – המוכר מתחייב למכור, והרוכש מתחייב לרכוש. חשוב לציין כי מדובר על חוזה מחייב לכל דבר, ולכן לא תמיד כדאי לכם לחתום עליו, גם אם אתם מעוניינים לבצע רכישת דירה.

להיעזר בגורם מקצועי

בכל מקרה שבו אתם רוצים לבצע רכישת דירה, חשוב מאד לפנות בהקדם האפשרי לגורם מקצועי, אשר יוכל לייצג היטב את האינטרסים שלכם, וגם לבצע את כל הבדיקות המשפטיות הדרושות. פניה לעורך דין בתחום המקרקעין אם כן, תהיה בחירה חכמה מאד, ורצוי לבצע זאת ברגע שאתם רוצים לבחון ברצינות את האפשרות עבור רכישת דירה מסוימת.