Press "Enter" to skip to content

פסילת רישיון נהיגה

מדי שנה נפסלים בישראל אלפי רישיונות נהיגה. הרישיונות הנפסלים מתחלקים לכמה סוגים של פסילות ובהם פסילה מטעם בית המשפט, פסילה מטעם משרד הרישוי ופסילה מטעם המשטרה. כל סוג פסילה שונה במהות שלו, בחומרה ובפעולות שיכול הנהג לעשות כדי להשיב לעצמו את הרישיון שלו ואם יש דבר מה המשותף לכל אותן פסילות הוא המשמעות שלהן על חייו של הנהג שנשללת ממנו האפשרות לנהוג. כל מי שעבר פסילת רישיון נהיגה רשאי לפעול בנידון ולפנות אל עורך דין שיעזור לו להקל על העונש שלו או למנוע אותו (או את החמרתו) לחלוטין.

פסילת רישיון נהיגה מטעם בית המשפט

פסילת רישיון נהיגה שאותה קבע בית המשפט היא פסילה שבאה בעקבות עבירת תנועה ולאחר שהתקבל פסק דין נגד הנהג. פסילה זו יכולה להיות למשך ימים אחדים והיא יכולה להיות למשך שנים, כשהדבר תלוי באופי עבירת התנועה ואופי התנהלות המשפט. מי שיודע כי הוא מגיע למשפט בענייניו יעשה טוב אם ייקח לעצמו ייצוג של עורך דין מומחה בתחום.

פסילת רישיון נהיגה מטעם משרד הרישוי

פסילת הרישיון על ידי משרד הרישוי תתבצע לאחר שהנהג צבר 36 נקודות שליליות כשאת השלילה יכולים לבצע למשך 90 יום. במקרים אלו יכול הנהג לעמוד לאחר תקופת השלילה או במהלכה לדין ולכן כדאי מאד לפנות אל עו"ד מהתחום לצורך ייצוג ראוי.

פסילת רישיון מטעם המשטרה

פסילת רישיון נהיגה מטעם המשטרה היא פסילה שמתבצעת בשל עבירה של הנהג והיא יכולה להיות לתקופה של שלושים יום, שישים יום או תשעים יום, תלוי בסוג העבירה שבוצעה. כל נהג יכול לפנות אל עורך דין כדי לבחון מדוע בוצעה השלילה וכיצד עליו לפעול מתוך מטרה להפחית בעונש שלו.

Be First to Comment

כתיבת תגובה