Press "Enter" to skip to content

פירוק חברה

אם אחרי שנים ארוכות אשר בהן ניהלתם את חברתכם בצורה טובה, החלטתם לצאת לפנסיה ולפרק את החברה, הרי שאתם צריכים לעשות זאת בצורה מסודרת כמובן ועל פי הנדרש בחוק במדינת ישראל במקרים מן הסוג הזה. פירוק חברה זה הליך אשר אי אפשר לוותר עליו, וזה הליך שמבחינה חוקית צריך לעשות, ממש כמו הליך של פתיחת חברה, כך שלא תוכלו לוותר על ההליך הזה בכל מקרה.

מדוע חשוב לפרק את החברה בצורה מסודרת וחוקית?

מעבר לכך שכאשר מדובר על פירוק חברה מדובר על עניין של חוק, זה חשוב מעוד בחינות. ראשית, כל עוד החברה שלכם עדיין רשומה ועדיין קיימת היא חייבת בתשלומים שונים כמו כל חברה אחרת, ושנית, פירוק חברה כולל בתוכו גם את התשלום לכל מיני גורמים שבפניהם התחייבתם לשלם ואולי עד היום לא עמדתם בכך.

האם תמיד חברות מתפרקות מרצון?

לצערנו הרב לא תמיד פירוק חברה נעשה מרצון, ויש הרבה מאוד מקרים שבהם בית המשפט הוא זה שמחליט על כך. יש מקרים שבהם החברה מגיעה למצב של חדלות פרעון, כלומר, שאין לה כל יכולת לעמוד בחובות שהיא לקחה על עצמה, ובמקרים כאלה בית המשפט יכול להורות על פירוק חברה ועל חלוקת הרכוש שלה לנושים.

האם זה הליך אשר אפשר לעשות לבד, ללא כל סיוע מקצועי?

בהחלט לא, ועל כן כדאי לכם לפנות כבר היום למי שמבין ומכיר את התחום של פירוק חברות בצורה טובה על מנת שתוכלו להיות סמוכים ובטוחים כי ההליך יתנהל בדיוק על פי הנדרש בחוק. על איזה אנשי מקצוע מדובר? אם כן, מצד אחד אתם צריכים את הסיוע של עורכי דין שונים אשר מכירים את התחום מקרוב, ומצד שני אתם צריכים שזו תהייה חברה שמכירה את נהלי פירוק החברות. חשוב לדעת שיש לכם עזרה מקצועית, בין אם אתם הם אלה שבוחרים לפרק את החברה ובין אם בית המשפט הורה לכם על כך. חברה מקצועית ועורכי דין יוכלו לעזור לכם לבצע זאת בצורה טובה ונכונה.