Press "Enter" to skip to content

עורכי דין חברות


מדוע אתם צריכים לפנות אל עורכי דין חברות?

אחד התחומים המשפטיים המורכבים ביותר שקיימים כיום, הוא התחום של דיני חברות. במידה ואתם זקוקים למומחים בתחום, חובה שתפנו בהקדם האפשרי אל עורכי דין חברות שיוכלו לסייע לכם.

בניגוד לנהוג לחשוב, אנשים פונים אל עורכי דין חברות לא רק כאשר עולה סכסוך משפטי בתחום של דיני חברות ודיני תאגידים. לעתים קרובות, אנשים פונים לעורכי הדין שמומחים בתחום של דיני חברות, משום שהם זקוקים למומחיות שלהם בתחום עצמו – למשל כאשר רוצים להקים חברה חדשה ולרשום אותה כחברה בע"מ, כשרוצים להבין את ההשלכות המשפטיות של הקמת חבר, כשרוצים לעבוד מול רשויות המדינה בהקמת החברה, ועוד.


ומה קורה כשיש סכסוכים?

כמובן שחשוב מאד לפנות אל עורכי דין חברות במידה ואתם מעוניינים בשירותי ייצוג בתחום של דיני חברות, כשעולה סכסוך ברמה המשפטית. התפקיד של עורכי דין חברות יכול להיות בייצוג החברה עצמה שתובעת חברה אחרת, בייצגו אנשים שתובעים חברה, או בייצוג חברה אשר נתבעת ע"י אנשים פרטיים או ע"י חברות אחרות. בכל המקרים הללו, עורכי הדין מביאים את הידע שלהם (שכן חשוב לזכור שבדין המשפטי, חברה היא ישות משפטית עצמאית והיחס אליה הוא שונה), ומסייעים ללקוחותיהם לשטוח את טענותיהם.

יש לציין בנוסף כי התפקיד של עורכי דין חברות הוא גם לייצג את האינטרסים של הלקוחות שלהם בהליכים משפטיים נוספים שלא בהכרח מגיעים לפתחו של בית המשפט. כך, עורכי הדין יכולים לייצג את החברה גם בתהליכי של בוררות מול חברה אחרת או בתהליכי גישור.


מדוע נדרשת ההתמחות?

יש לזכור כי ההתמחות בדיני חברות היא התמחות מורכבת ומסועפת מאד, הכוללת פרטים מדוקדקים מאד שלאדם רגיל מן היישוב אין דרך לדעת – אפילו אם הוא מקים בחברה בעצמו. פניה אל עורכי דין חברות תעזור לכם מאד כבר בשלבים הראשונים, להבין מהן ההשלכות בצעדים שבחרתם.