Press "Enter" to skip to content

עורך דין תאונות

מתי כדאי לפנות אל עורך דין תאונות דרכים?

עורך דין כזה או אחר אשר מעוניין לטפל בתאונות דרכים צריך מן הסתם באופן טבעי כמובן  להתמחות בדיני נזיקין. יש לזכור, כי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי כל אדם אשר נפגע בתאונה מן הסוג הזה זכאי לפיצוי כמובן. זה  חוק אשר אינו מבוסס על אשמה, ועל כן מטרתו היא במובן מסוים הרחבת הזכויות הסוציאליות של האזרחים. על מנת לדעת מתי כדאי לפנות אל עורך דין תאונות דרכים יש להכיר את ההגדרה אשר מופיעה בחוק. ישנם לא פחות משישה רכיבים אשר את התקיימותם נדרש התובע להוכיח במצטבר. הרכיבים הם מאורע תאונתי, קיומו של נזק גוף, קיומו של קשר סיבתי, רכב מנועי, שימוש ברכב מנועי ושימוש ברכב למטרות תחבורה. בהינתן התנאים הללו יכול עורך דין תאונות דרכים לגבש כתב תביעה.

תאונות דרכים מיוחדות

החוק מפרט מקרים כאלה ואחרים אשר מן הסתם יוצרים חזקה חלוטה שבהתקיימותם אירעה תאונת דרכים, גם אם חסרים יסודות שונים אשר מופיעים בהגדרה הכללית. כמובן שבמקרים כאלה חשוב מאד לפנות אל עורך דין תאונות ולהתייעץ עמו לגבי מקרים מן הסוג הזה, כמו לדוגמא התפוצצות רכב בשל רכיב תקול, פגיעה ברכב אשר חנה במקום אסור וכדומה. לעומת זאת, נפגע בתאונות דרכים מוגדר כאדם שנגרם לו נזק גוף – בין אם הוא נפגע כנוסע, כנהג או כהולך רגל. גם בנושא הזה כדאי לתאם פגישת ייעוץ מול עורך דין ולבדוק באופן ספציפי את פרטי המקרה טרם הגשת התביעה.

כיצד נקבע הפיצוי בגין תאונות דרכים?

יש לציין את העובדה כי הפיצוי בגין תאונות דרכים נקבע בדומה לכל תביעת נזיקין רגילה כל שהיא כזו או אחרת. מטרת העבודה של עורך דין תאונות היא להשיב את הנזק לקדמותו על ידי פיצוי מסוים אשר מוענק מטעם חברת הביטוח, או כל גורם אחר אשר מעורב בתביעה ונמצא אשם באותו מקרה. מנגד, יש לזכור כי מן הסתם קיימות מגבלות אשר בין היתר קובעות את הפיצוי לפי שכר נטו ועוד.