Press "Enter" to skip to content

עורך דין פלילי בבת ים

עורך דין פלילי בבת ים והליך הערכת מעצר

כאשר אנו מדברים על המשפט הפלילי, הרי שאנו מתייחסים למגוון רחב מאד של עבירות אשר נכללות תחת שם זה, והליכים משפטיים שונים כאלה ואחרים. אחד מן ההליכים המוכרים במשפט הפלילי הוא מעצר חשוד לפני הגשת כתב אישום מכונה מעצר ימים. על מנת להאריך את המעצר על החוקרים להביא את החשוד בפני שופט לא יאוחר מ 24 שעות מרגע המעצר. בית המשפט אשר דן בהארכת מעצר הוא בית המשפט השלום המקומי. החשוד זכאי לליווי וייצוג משפטי, ויש לציין את העובדה כי במקרים כאלה מוטב להתייעץ עם עורך דין פלילי בבת ים על מנת שזה יעזור לחשוד עד כמה שניתן ויקל עליו ברגעים קשים אלה.

הדיון להארכת מעצר

כאשר מובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו חשוב שלחשוד יהיה עורך דין פלילי בבת ים כדי שייצג אותו. בשלב הראשון מציגים החוקרים בפני השופט את חומר הראיות שגלוי רק בפניו בשלב זה. על השופט להחליט האם יש מקום להארכת מעצרו של החשוד או שיש לשחררו.

עורך דין פלילי בבת ים שיהיה נוכח בעת הדיון להארכת מצער יוכל לחקור את השוטר המבקש את המשך המעצר בכוונה לברר מהי הסיבה שבגללה מתבקשת הארכת המעצר והאם לא ניתן לקיים את החקירה המבוקשת כאשר החשוד משוחרר ממעצר. עורך דין פלילי בבת ים מכיר הליכים אלה וידע לשאול את השאלות באופן כזה על מנת לכוון את השופט ולהקל עליו לשחרר את העצור במקום, או כמה שיותר מוקדם.

תקופת המעצר האפשרית

תקופת מעצר מקסימלית של חשוד היא 15 ימים. בכל הארכת מעצר יכול השופט להאריך אותה ב 15 ימים בלבד, אך תקופת המעצר הכוללת לפני הגשת כתב אישום מוגבלת ל 30 יום בלבד.

מעצר ותנאי מעצר אינם נעימים לאף אחד ובמיוחד לא לאנשים שאינם עבריינים מועדים. עורך דין פלילי בבת ים יעשה כל שביכולתו כדי לשחרר את הלקוח שלו ממעצר כמה שיותר מהר על מנת למנוע ממנו סבל מתמשך של תנאי מעצר אלה.