Press "Enter" to skip to content

עורך דין ליטיגציה

עורך דין ליטיגציה – בכל תחומי המשפט

עורך דין ליטיגציה הוא תואר לעורך דין המייצג לקוחות בבית המשפט ומעניק להם שירות משפטי כולל. עורך דין ליטיגציה הוא למעשה איש מקצוע המתמחה בתחום משפט ספציפי והוא בקיא בדינים ובחוקים של אותו התחום, אבל מעבר לבקיאותו זו הוא יודע לנהל משפטים בתוך כותלי בית המשפט ולייצג לקוחות בזמן הדיונים.


כיצד נהיים עורך דין ליטיגציה

יש האומרים כי על מנת להיות עורך דין ליטיגציה צריך להיוולד עם תכונות מסויימות שלא ניתן ללמד אותן. ממש כמו תכונות שנחוצות על מנת להיות סוחר טוב, כך גם עורך דין ליטיגציה צריך שיהיו לו כמה תכונות חשובות שבהן ידע לעשות שימוש בעת עבודתו. עורך דין ליטיגציה צריך להיות בעל כושר ביטוי מעולה, עליו לדעת לשאול את השאלות הנכונות ולהיות זריז מחשבה כדי להגיב במהירות לכל התפתחות בלתי צפוייה בבית המשפט. עליו להגיע מוכן לדיונים בבית המשפט עם אסטרטגיה ברורה מתוך ידיעה שהכל יכול להשתבש במהלך הדיונים ושעליו יהיה לנצל הפתעות לטובת הלקוח שלו באופן מיידי. עורך דין ליטיגציה צריך להיות אדם קר רוח ולא להיכנס ללחץ במקרים שהדברים אינם מסתדרים לטובת הלקוח שלו, אלא לדעת להפוך אותם כך שישרתו את האינטרסים שלו.

עורך דין ליטיגציה נהיה כזה כאשר הוא מסוגל לתפקד בבית המשפט בצורה הזו. יש עורכי דין שלוקח להם שנים עד שהם מגיעים למיומנות הנדרשת על מנת לעשות זאת, ואחרים קופצים למים בשלב די מוקדם מכיוון שהתחום הזה "תפור" עליהם כמו חליפה מדודה.

עורכי דין ליטיגציה, או כאלה המעוניינים להתפתח בתחום אינם סומכים רק על תכונותיהם הטבעיות המדרבנות אותם לעסוק בתחום. רבים מהם משכללים את יכולת ההופעה שלהם על ידי טכניקות שהם לומדים בלימודי משחק, דיבור מול קהל, רטוריקה וכדומה.

Be First to Comment

כתיבת תגובה