Press "Enter" to skip to content

עורך דין ביטוח חיים

למה להיעזר בשירותיו של עורך דין ביטוח חיים?

משפחות רבות הרוכשות לעצמן ביטוחי חיים מסוגים שונים משוכנעות שאת הכסף המגיע להן בעת הצורך תשלח חברת הביטוח באופן אוטומטי. אבל הדברים לא תמיד כך ויש ביטוחי חיים שבהם צריכים המוטבים להגיש תביעה לקבלת הפיצוי המגיע להם מחברת הביטוח ובמיוחד כאשר מדובר בביטוח חיים בחברה פרטית לגבי פיצוי חד פעמי. על מנת לקבל את כל המגיע לכם מחברת הביטוח יש להתייעץ עם עורך דין ביטוח חיים שיוכל לסייע לכם רבות בעניין זה.

ביטוחי חיים שונים

כיום יש בשוק כמה ביטוחי חיים שונים לרבות ביטוח חיים מקרנות הפנסיה המבטיחות קצבה חודשית לבני משפחת הנפטר, ביטוח חיים למשכנתא המבטיח את המשך תשלומי המשכנתא במידה ואחד מבני הזוג נפטר לפני סיום החזר ההלוואה. בביטוח זה המוטב העיקרי הוא הבנק המקבל את כספו מחברת הביטוח. ויש ביטוח חיים שנעשה בחברות ביטוח פרטיות המבטיחות תשלום חד פעמי במקרה שהאדם נפטר לפני תום מועד הפוליסה. ביטוחים אלה נעשים בדרך כלל עד ליום היציאה של המבוטח לפנסייה.

בביטוחים אלה ישנם מקרים רבים שבהם חברת הביטוח מסרבת לשלם את המגיע למוטבים עקב אי הצהרת אמת של המבוטח לגבי מצבו הרפואי. במקרים אלה יש להתייעץ עם עורך דין ביטוח חיים על מנת שיוכל לסייע להתמודד עם חברת הביטוח כדי לקבל את המגיע לכם על פי הפוליסה.

עורך דין ביטוח חיים מכיר את החוק ואת פרטי הפרטים של פוליסות הביטוח השונות ויוכל לייצג אתכם בפני חברת הביטוח, או אם יהיה צורך בכך, גם בבית המשפט. עורך דין ביטוח חיים יכול גם לסייע בבחירת המסלול הנכון ביותר עבור המשפחה כאשר היא מתלבטת באשר לביטוח שהיא מעוניינת לרכוש.