Press "Enter" to skip to content

עבירת נהיגה במהירות מופרזת

עבירות תנועה הן עבירות חמורות מאד אשר מעבר לעובדה שהן יכולות לפגוע בנהג או בסביבתו, הן יכולות להוביל לקנסות גבוהים ואף יותר מכך. כל מי שעובר את המהירות המותרת בנהיגה צריך לדעת כי יכולות להיות לכך השלכות ועם זאת עליו לדעת שגם אם נתפס על נהיגה במהירות מופרזת יש לו זכויות שהוא יכול לממש אותן.

ברגע שבו נתפסתם

בשנייה שבו עוצר אותך שוטר על נהיגה במהירות מופרזת אתה צריך לדעת מהן הזכויות שלך. אם אתה חושב שלא עברת עבירת מהירות אתה לא חייב לחתום על הדו"ח ויש באפשרותך לכתוב את מילותייך. אם כן עברת עבירת מהירות אתה רשאי לברר מה כותב לך השוטר בדו"ח וחשוב שתקרא אותו לפני שאתה חותם עליו. בכל מקרה כדאי לקבל את כל המידע לפני שחותמים על דבר מה.

פניה אל עורך דין

כדאי שתדע כי אתה רשאי לפנות לעורך דין בכל מקרה שתבחר לפנות להתייעצות או ייצוג וכך גם אם נתפסת על עבירת נהיגה במהירות מופרזת. התפקיד של עורך הדין הוא לבחון את המקרה הספציפי, לבחון את העבר שלך, לבדוק אם היו נסיבות מקלות שיכול להיות שהשפיעו עלייך וגרמו לנהיגה זו ולייצג אותך בהתאם. אם יהיה צורך בכך ואם הדברים יגיעו לידי כך עורך הדין ייצג אותך גם מול בית המשפט אך לרוב אם תפנה אליו בשלב מוקדם אפשר יהיה למנוע את הצורך במשפט.

איזה עורך דין תרצה שיעמוד לצדך

אין זה משנה אם נהגת במהירות או לא, אם נתפסת על נהיגה במהירות מופרזת תרצה שיהיה לצדך עורך דין בעל ניסיון שיסביר לך מול מה אתה עומד עוד לפני שתצאו לדרך.