Press "Enter" to skip to content

סירוב לבדיקת שכרות

חוקי התנועה הם חוקים מחמירים ובצדק. נהיגה לא זהירה היא נהיגה לא אחראית שעלולה לסכן את הנהג עצמו ואת כל מי שנמצא בסביבה שלו (ברכב או בכלי הרכב האחרים הנמצאים בכביש). לכן, היום יכול שוטר לעצור נהג לבדיקות שונות כולל בדיקת נהיגה בשכרות אם הוא רואה לנכון שיש בכך צורך. זאת בניגוד לעבר בו היה צריך השוטר סיבה לעצור את הנהג, היום הוא יכול לבצע את הבדיקה אם רק יחליט על כך. הנהגים עצמם צריכים לדעת מה הזכויות שלהם ולא רק מה החובות שלהם ולא פעם עולה השאלה אם סירוב לבדיקת שכרות הוא צעד נכון או לא.

בדיקת מאפיינים

בדיקת מאפיינים היא בדיקה בה השוטר מבקש מהנהג לבצע פעולות שונות כמו למשל ללכת על קו ישר ולפי התוצאות הוא יעריך אם הנהג נוהג תחת השפעת אלכוהול או לא. סירוב לבדיקת שכרות שכזו אינה מעידה על מצבו של הנהג.

בדיקת ינשוף

סירוב לבדיקת שכרות שמתבצעת בבדיקת ינשוף זהה להודאה בדבר עבירה. הבדיקה נחשבת לאמינה מאד ועם זאת ישנם מצבים שבהם יכול עורך הדין למצוא כי הבדיקה בוצעה שלא באופן תקין ולהפחית את העונש של הנהג או להסיר אותו לחלוטין.

מה יש לעשות לאחר הבדיקה או בקשה לבדיקה

כל נהג שהתבקש לבצע בדיקת נהיגה בשכרות יכול לפנות אל עורך דין לעזרה. אם הוא ביצע את הבדיקה והתגלה כי הוא נהג תחת השפעת אלכוהול, כדאי לו מאד ליצור קשר עם עורך דין ואם הוא ביצע סירוב לבדיקת שכרות ונרשם לו דו"ח בשל סירוב, גם אז הוא יעשה טוב אם יפנה לעורך דין שיסייע לו להפחית את העונש או להעלים אותו לחלוטין (תלוי במקרה שבעבר של הנהג).