Press "Enter" to skip to content

ניתוק תושבות הטבות

ניתוק תושבות במסגרת רילוקיישן

רילוקיישן מייצג תהליך שבו עובד שכיר של חברה מסוימת עובר למדינה אחרת. התהליך כרוך בשורה ארוכה של השלכות מבחינת מיסוי, ביטוח לאומי ועוד ובין היתר ניתן לבצע במסגרתו פעולה שנקראת ניתוק תושבות.

המטרה של ניתוק תושבות הטבות, היא להמשיך להיחשב אזרחי ישראל אך לא לשלם את דמי הביטוח הלאומי, מס הכנסה ומיסים נוספים וזאת מבלי להידרש להצהיר על ההכנסות. בתמורה, מי שמבצע ניתוק תושבות צריך לזכור שהוא לא יקבל שירותים רפואיים, קצבאות מהביטוח הלאומי והטבות ששמורות לתושבי המדינה בלבד. רק לאחר חזרה לישראל כתושבים ניתן יהיה לזכות לתנאים מסוימים, הקלות והטבות של תושבים חוזרים.

איך יודעים מתי משתלם לבצע ניתוק תושבות?

יש כמה קריטריונים שאותם בודקים במסגרת ניתוק תושבות. ראשית, יש לבחון היכן נמצאים רוב הקשרים הכלכליים, המשפחתיים והחברתיים ומהן החזקות הכמותיות. השילוב בין המישור האובייקטיבי והכמותי קריטי לצורך ניתוק תושבות ולקבלת אישור מצד המוסדות והרשויות. בנוסף, יש לבחון את הצהרת הכוונות של מי שמבקש לבצע ניתוק תושבות. הצהרת הכוונות צריכה להיות מגובה בראיות חיצוניות ועליה לעלות בקנה אחד עם הסימנים האובייקטיביים.

התנאי הכי חשוב לניתוק תושבות במסגרת רילוקיישן או בכלל היא הוכחה לרשויות שמדובר בתושבי חוץ. מי שיודע שהוא עומד בקריטריונים השונים יכול לבדוק האם הצעד משרת אותו מבחינה פיננסית, מה היתרונות והחסרונות שלו והאם זה בכלל משתלם. האפשרויות לבצע ניתוק תושבות בפועל הן לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי למלא את הטופס הרלוונטי, או לעשות זאת בליווי אנשי מקצוע.

לסיכום, הנושא של ניתוק תושבות מורכב מכפי שנהוג לחשוב ולא תמיד יש לו יתרונות. חשוב לבחון כל מקרה לגופו ובעיקר להבין את ההשלכות של ניתוק תושבות בעתיד.