Press "Enter" to skip to content

נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון

רשות המסים פועלת לגביית מיסים על פי החוק. על מנת לגבות את המסים במלואם ובהתאם לחוק, רשות המסים זקוקה למידע על הכנסות האזרחים. כאשר אדם שכיר מקבל משכורת, הנהלת החשבונות מדווחת על הכנסותיו לרשות המסים, אבל אם לאותו אדם יש גם הכנסות משכר דירה או הכנסות שמקורן בחו"ל, עליו להצהיר עליהן באופן עצמאי לרשות המסים. רשות המסים מחפשת אחר הכנסות לא מוצהרות והיא מאפשרת לבצע נוהל גילוי מרצון ולהצהיר על ההכנסות השונות מבלי להיחשף להליכים פליליים.

עברות מס

עברות מס הן עברות פליליות אשר יכולות להוביל לעונשי מאסר בפועל. כל מי שיש לו הכנסה לא מוצהרת מומלץ שיברר האם עליו להצהיר עליה וכיצד עליו לעשות זאת. במידה ורשות המסים עוד לא התחילה לבצע חקירות משלה, ניתן למלא נוהל גילוי מרצון ולהימנע מהליכים פליליים.

הצהרה

לא כל הכנסה מחויבת בהצהרה למס הכנסה. למשל, הכנסה על שכר דירה מחויבת במס רק מסכום מסוים ובסכומים נמוכים אין תשלומי מס על ההכנסה. אם יש לכם הכנסה שאינה מוצהרת, מומלץ מאד שתבררו מהו מצבכם מול החוק. נוהל גילוי מרצון הוא נוהל המאפשר לכם להצהיר על הכנסותיכם מבלי להיות חשופים להשלכות פליליות וכדי למלא את כל הפרטים נכון כדאי מאד להתייעץ עם איש מקצוע כמו למשל רואה חשבון אשר מומחה בביצוע נוהל גילוי מרצון ויסייע לכם להתנהל מול רשות המסים.

הכנסות לא מוצהרות

יש להבין כי הכנסות לא מוצהרות יכולות להוביל לאישומים פליליים ולעונש שיכול להיות מאסר בפועל. נוהל גילוי מרצון נועד למנוע את אי הנעימות של שני הצדדים. מצד אחד רשות המסים יכולה לקבל את כל המידע הנדרש לה לדרישת מסים על פי החוק ומהצד השני המצהיר משלם מס על פי חוק מבלי לבצע עבירות פליליות.