Press "Enter" to skip to content

נוהל גילוי מרצון

מהו נוהל גילוי מרצון של רשות המסים?

נוהל גילוי מרצון הוא נוהל של רשות המסים אשר מזמין אנשים לדווח על הכנסות שלא דיווחו עליהן בעבר. המטרה של רשות המסים היא לגבות מסים וכל אזרח אמור לציית לחוקי המס במדינה ולדווח על ההכנסות כפי הנדרש. עם זאת, לא פעם קורה שאנשים לא מדווחים על ההכנסות שלהם, אם בכוונה ואם בטעות. בהוצאת הנוהל מאפשרת למעשה רשות המסים לכל אחד שלא נמצא תחת חקירה להצהיר ולדווח על הכנסות שלא הצהיר עליהן ולשלם על אלו מס רטרואקטיבי וכל זאת בלי להסתכן בהליך פלילי שעשוי להיות מולו אם יתגלה כי הוא העלים מס.

עבירות מסים

חשוב להבין כי בארץ ובעולם עבירות מס הן עבירות חמורות מאד ולמעשה אלו עבירות פליליות. כמו כן חשוב להבין כי אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש ולכן כל מי שמחזיק דירה ומשכיר אותה, יש לו הכנסה מחו"ל, עצמאי או שיש לו הכנסה ממקור שאינו משכורת המדווחת לרשויות, צריך להצהיר על ההכנסות שלו מול רשויות המסים אם הוא עומד בקריטריונים לכך. אי דיווח משמעותו עבירה על החוק ומי שמבין את השלכות מעשיו ורוצה לדווח רטרואקטיבית יעשה זאת באמצעות נוהל גילוי מרצון.

מתי אפשר לבצע את הנוהל?

הזמן לבצע נוהל גילוי מרצון הוא ברגע ההבנה שנעשתה עבירה על חוקי המס. מי שנמצא תחת חקירה של רשות המסים לא יוכל לבצע את הנוהל. כלומר, הרשות מצפה לתום לב בעת ההצהרות השונות.

פנייה אל איש מקצוע

כל מי שרוצה בכך מוזמן לפנות אל בעל מקצוע כמו עורך דין או רואה חשבון שהמומחיות שלו היא נוהל גילוי מרצון ולבצע יחד איתו ובליווי מלא את הנוהל בצורה מקצועית ועניינית.