Press "Enter" to skip to content

נהיגה בשכרות ונהגים צעירים

רשויות אכיפת החוק והמחוקק ללא כל צל של ספק מחמירים מאד עם נהיגה בשכרות, ויש לומר כי בצדק רב, וכאשר מדובר באדם צעיר עד גיל 24 אשר נוהג שיכור – מן הסתם החוק מחמיר עוד יותר. אין מרחמים על נהג צעיר כזה או אחר אשר נהג בגילופין, אלא להיפך, מחמירים איתו, וגם אם מדובר בפעם הראשונה שלו בלבד. הסיבה לכך ברורה, שילוב של חוסר נסיון על הכביש ונהיגה בשכרות היא מתכון לאסונות כבדים עוד יותר מנהיגה בשכרות של נהג וותיק ומנוסה מן הסתם.

ההחמרה איננה באה לידי ביטוי בחומרת הענישה אלא בכמות האלכוהול המותרת לצריכה לפני נהיגה. אצל נהג מעל גיל 24 רמת האלכוהול המותרת היא עד 240 מ"ג בליטר נשוף, ואילו אצל נהג צעיר, עד גיל 24 הסף הוא 50 מ"ג לליטר. משמעות הדבר היא כי בבדיקת דם החוק מוריד 40 מיליגרם של אלכוהול ב – 100 מיליליטר דם במקרה של נהג צעיר עד גיל 24. כלומר, החוק מאפשר המצאות של עד 10 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם, וזאת לעומת 50 המותרים לנהגים וותיקים מטבע הדברים.

נהגים צעירים – אפס סובלנות

החוק מבהיר בצורה נחרצת כי נדרשת אפס סובלנות מנהגים צעירים, וכי גם צריכה מאד נמוכה של אלכוהול במקרה של צעירים תחשב נהיגה בשכרות אשר העונשים עליה יהיו כמו נהיגה בשכרות אצל נהג אשר עבר את גיל 24. במקביל, ממשיכים בכנסת לנסות, ולהוריד כל הזמן את רמת האלכוהול בדם בעת נהיגה, וזאת על מנת לגרום לאפס תאונות עקב שתיית אלכוהול. את רמת האלכוהול לא ניתן להוריד כלל וכלל, מכיוון שניתן למצוא רמת אלכוהול מסויימת גם במאכלים כאלה ואחרים או בתרופות שונות מטבע הדברים.

אין זה סוד כי בשנים האחרונות החוק אינו מגלה סובלנות לנהגים שיכורים, וכך גם לא מערכת האכיפה. למרות הטענות העולות מעת לעת כי מכשירי הינשוף אינם מכוילים כפי שצריך, ויש אפילו תקדימים בעניין זה, האכיפה בנושא נהיגה בשכרות מאד הדוקה ואינה מתפשרת כלל וכלל.