Press "Enter" to skip to content

משמורת ילדים

הליך גירושין

כחלק מהליך הגירושין על בני הזוג לחלק את הרכוש ביניהם ולהגיע להסכם גירושין המתאים לשניהם, הבעיות מתחילות לצוץ כאשר לבני הזוג ישנם ילדים משותפים גם אם הם רק ידועים בציבור ואינם נשואים ויש להגיע להסכם משמורת ילדים. הסובלים העיקרים מהויכוחים והמתח בעקבות הליך הגירושין או הפרידה הם הילדים ולכן יש צורך להידבר באמצעות עורכי דין לדיני משפחה בכל הקשור למזונות והסכמי משמורת ילדים.

עורך דין לדיני משפחה

עורך דין לדיני משפחה מתמחה בכל הקשור להסכמי גירושין, הסדרי ראייה, משמורת ילדים, חלוקת רכוש ומזונות. במידה ולא מגיעים להסכם מחוץ לכותלי בית משפט לשלום, יאלצו עורכי הדין להגיע להסדרים בבית המשפט והזוג הנפרד יאלץ לקבל את החלטת השופט גם אם הם אינם נשואים אך בשל ילדים משותפים יש צורך בהסכם משמורת ילדים, מזונות ועוד.

משמורת ילדים לפי החוק

לפי החוק האימא של הילדים מקבלת משמורת ילדים ומזונות עד גיל 6, אלא אם כן אינה כשירה לגדלם וזאת בהתחשבות בטובת הילדים. בסביבות גיל 11-12 בית המשפט מתחשב ברצון הילדים אם מעוניינים לעבור למשמורת האב ולגור עימו, אך כל מקרה נבדק לגופו. במקרים של בקשה כזו, על בית המשפט להיוועץ עם פקידת הסעד ולקבל חוות דעת מפסיכולוג קליני. בנוסף, הילדים יכולים להעיד בדלתיים סגורות ולפרוס את בקשותיהם למעבר למשמורת האב כאשר השופט בודק שהם אינם מושפעים ממנו.

מקרים מיוחדים

במקרים מיוחדים בהם המשמורת על הילדים היא של האב אצל זוגות מעורבים, על פי החוק מחויבת האם לשלם מזונות. החוק הזה אינו חל על יהודים. כמו כן, ניתן להגיע להסדר של משמורת משותפת בין ההורים כאשר הילדים נמצאים מחצית מהזמן אצל האם ומחצית מהזמן אצל האב באופן שווה.