Press "Enter" to skip to content

מהן הטיעונים לקבלת חנינות?

דרך הגשת בקשות עבור חנינות מנשיא המדינה, יש להבין כי אתם יכולים לק שהקלה בתנאי המאסר, קיצור המאסר, קיצור מאסר עולם, ביטול קנסות, ביטול הפסילה של רישיון הנהיגה, ואף ביטול ספציפי לקנסות בתחום התעבורה וכן מחיקת רישום פלילי כדי שתהיה לכם תעודת יושר חלקה. מכאן, חשוב להבין שכמובן שלא כל בקשת חנינה מאושרת – ויש צורך בנימוקים טובים וחזקים.

הנימוקים שמופיעים בחנינה

ראשית, כשמבקשים חנינות שנועדו בעיקר לביטולי קנסות – בין אם על הדין הפלילי הרגיל ובין אם על דיני תעבורה, הרי שהנימוק המרכזי שבהם הוא הנימוק הכלכלי. במקרים רבים, אנשים שחייבים בקנסות בדין הפלילי, הם אנשים שמלכתחילה היו חסרי אמצעים, ונאלצים לתמוך במשפחתם בשכר זעום למדי – כאשר תשלום הקנס ירסק אותם סופית. במידה מצרפים את המסמכים המתאימים ומוכיחים מצוקה כלכלית – אפשר שמשרד המשפטים ימליץ לנשיא על חנינה.

נימוק נוסף לבקשות של חנינות הוא הנימוק הסוציאלי. כאן הדבר קשור בעיקר לבקשות של קיצור תקופת מאסר. במקרים אלו יש להוכיח כי העובדה שהאדם ישב במאסר, תפגע קשות במשפחתו ובסביבתו הקרובה, באופן שהוא בלתי פרופורציונלי למאסר עצמו ולחומרת המעשה. לעתים הדבר מוביל להתפרקות משפחה, ואף דרדור הילדים של הנאשם לחיי עוני ופשע – ומכאן שהנימוק הסוציאלי הוא חשוב מאד.

עוד נימוק להגשת חנינות הוא הנימוק הרפואי. גם כאן, הדבר קשור בעיקר לקיצור תקופות מאסר בכלא. כאשר מדובר על אסירים שהם זקנים, חולים מאד, שאפשר שלא ישרדו את כל תקופת המאסר, אך הם ריצו את רובה והביעו חרטה מלאה על מעשיהם – אפשר שהם יוכלו לקבל את החנינה.

מה מגביל את הסיכויים?

בכדי לגביר את הסיכויים לכך שהחנינה תצליח – מומלץ בחום לפנות מלכתחילה לעורך דין פלילי שמנוסה בניסוח חנינות, והוא יוכל להסביר לכם את משמעות הבקשה, וישב אתכם על כל סעיף וסעיף.