Press "Enter" to skip to content

מהי אי התאמה אישיותית

המרב"ד או בשמו המלא, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, נועד לקבוע על אנשים מסוימים אם הם כשירים לנהיגה או אם לא. המרב"ד יכול למצוא אדם כלא מתאים לנהיגה ואז הוא לא יוכל לקבל רישיון נהיגה או לחילופין יישלל ממנו הרישיון הקיים שלו. אי התאמה אישיותית היא אבחנה שאותה יכולה לבצע גוף זה והדבר אומר שאז אותו אדם לא יוכל לנהוג. על ההחלטה של המרב"ד אפשר לערער וכל מי שמוצא עצמו בבחינה שכזו חייב להבין מהן ההשלכות שלה, מהן הזכויות שלו וכיצד הוא יכול לשמור עליהן.

מהיכן מקבל המכון את המידע שלו

המרב"ד מקבל את המידע על הנהגים מגורמים שונים ובהם משטרת ישראל, רופאים, משרד הרישוי וגם מבתי המשפט. לאחר קבלת המידע על אדם זה או אחר המרב"ד בוחן את היכולות שלו ואם הוא מוגדר ככשיר לנהיגה או לא. אם יראה לנכון המרב"ד הוא יוכל לקבוע אי התאמה אישיותית ובכך בעצם למנוע ניידות מהאדם.

לכל אחד יש זכות ערעור

אחד הדברים שכל אחד צריך לדעת בישראל הוא שישנה אפשרות ערעור על החלטות שונות שמתקבלות על ידי המוסדות וכך אפשר להבין כי אפשר לערער על אי התאמה אישיותית. כדי לערער על ההחלטה יש להגיע אל ועדת ערר מתאימה ומומלץ מאד להגיע אל הועדה לאחר הכנה מקדימה, הכנה שתאפשר לשנות את ההחלטה.

לגשת אל הועדה לאחר הכנה

כדי להתכונן כראוי אל הועדה מומלץ מאד להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום זה. כל מי שלא מבין מהי אי התאמה אישיותית, מהן ההשלכות של החלטה שכזו ומה הוא יכול לעשות כדי לנהוג בעצמו, צריך לחפש עורך דין מומחה בתחום שילווה אותו ויעזור לו בצורה מקצועית.