Press "Enter" to skip to content

מהו עסק חברתי?

הסבר קצר על מהו עסק חברתי וכיצד נולד הרעיון

בשנת 1983 הקים חתן פרס נובל לשולם מוחמד יונוס את "בנק גרמין" – העסק הראשון בקנה מידה עולמי שמשלב בין מטרות רווח ומטרות עסקיות ובין מטרה חברתית של תמיכה בקהילה. זהו למעשה המודל הראשוני והמוביל של עסק חברתי בעולם היום. עסקים חברתיים הם עסקים המשלבים בין מטרת הרווח הבסיסית של כל עסק ובין אג'נדה חברתית בולטת של תמיכה בקהילה מסוימת, במטרה חברתית כלשהי או בסיוע לקהילה באופן כללי.

מהם המאפיינים הבולטים של עסק חברתי?

עסק חברתי הוא עסק שמתאפיין בשלושה מאפיינים נפרדים שכל אחד מהם כרוך ותלוי זה בזה, ורק שיתוף של שלושתם מרכיב את מה שאנחנו מכירים כעסק חברתי. המאפיין הראשון הוא ברור מאליו, מאחר שכמו בכל עסק גם לעסק החברתי חייב להיות שירות או מוצר מסוים שהוא מספק עבור תשלום. מבחינת תנאי ההעסקה, העסק החברתי משלב בין עובדים בתשלום ובין מתנדבים. המאפיין השני הוא זה החברתי – עסק חברתי תומך בקהילה או במטרה מסוימת מעל לכל, לפני מטרות הרווח. המאפיין השלישי הוא זה הקהילתי – עסק החברתי מקבל החלטות על פי רצון הלקוחות ולא על פי החלטות משקיעים או דירקטוריון.

עסקים חברתיים בישראל

לאחר המחאה החברתית בקיץ 2011, שהציתה ברחבי הארץ רעיונות קהילתיים ושיתופיים של ערבות הדדית ואחריות חברתית, החל הרעיון של עסק חברתי לתפוס תאוצה והיקף גדול יותר ברחבי המדינה. כיום ניתן למצוא עסקים חברתיים בישראל בתחומים כמו השירותים ללקוח, חנויות של מכשירי כתיבה ושל רהיטים, פאבים ובתי קפה ובעצם כל סוג של עסק שמעוניין לשלב בין מטרה חברתית ובין שירות איכותי או מוצר איכותי ללקוח. כיום כבר ברור ששני הגורמים הללו הם לחלוטין לא סותרים.