Press "Enter" to skip to content

חברות ארנק

מהן חברות ארנק?

הקמת חברות ארנק היא חלק מתכנון מס שמטרתו לצמצם את הוצאות המס ולהגדיל את הרווחים. למרות ניסיונות לסגור את הפרצה בחוק שמאפשרת הקמת חברות מן הסוג הזה, יש עדיין כלים שונים לבצע תכנון מס. התכנון עצמו חוקי כמובן לחלוטין ובכל מדינה הוא מתבצע בצורה שונה. הדרך שבה בוחרים לתכנן את המס תלויה בתחום שבו העסק פועל, בסעיפי החוק ובדרישות הרגולטוריות.

יש כמה מאפיינים בולטים שבאמצעותם ניתן לזהות חברות ארנק בארץ ובחו"ל. ראשית, מטרת החברה היא רק להפחית את שיעור המס ודמי הביטוח הלאומי לבעלים. מכאן שהבעלים הוא גם ברוב המקרים המועסק והבעלים היחיד של החברה, בעל הכנסה גבוהה או בעל הכנסות פסיביות. הבעלים של חברות ארנק עשוי להיות שכיר או עצמאי ואין לכך משמעות.

שנית, השימוש בחברות ארנק נועד ליצור אפשרות להפחתת מיסים בהשוואה לגובה המיסים הסטנדרטי שאותו היה צריך לשלם הבעלים. בפועל קיימים גם יתרונות נוספים להקמת חברות כאלה ולכן כדאי להתייעץ לגביהם עם אנשי מקצוע.

איך מקימים חברות ארנק?

הדרך להקמת חברות ארנק היא לערב רואי חשבון ולעיתים גם חשבי שכר ויועצי השקעות. בעזרת רואי חשבון ניתן לבדוק את היתרונות והחסרונות של הקמת החברות בשלבים שונים בחיים. אפשר למשל לשלב בין הקמת החברות לבין סוגים אחרים של תכנוני מס, לבדוק אפשרות להתחיל להשקיע מעבר לים או לעקוב אחר הנחיות רשות המיסים. ההנחיות הן אלו שמגדירות את גבולות הגזרה המתאימים עבור תכנון מס ובעזרתן אפשר למנוע חשיפה לתביעת תשלום.

החל משנת 2017 כבר כמעט וקשה להשיג את היתרונות המגולמים בתוך חברות ארנק. הפתרון הוא לבצע תכנון מס בצורה אחרת ויחד עם אנשי מקצוע שמכירים את התחום.