Press "Enter" to skip to content

זכיינות

מהי זכיינות ומה יתרונותיה?

זכיינות היא שיטה למכירת שירותים או מוצרים שבו צד אחד מעניק לצד אחר היתר לעשות שימוש בשם ובסמלים המסחריים שלו ובמערכת העסקית שלו בעוד הצד השני מעביר לצד הראשון חלק מהרווחים. במקרים רבים דורש הצד המזכה כי הצד הזוכה בזיכיון ישלם לו תשלום חד פעמי עבור תשתית עסקית זו שהוא מקבל.

זכיינות היא למעשה שיתוף פעולה בין יזם לחברה גדולה לשם צבירת רווחים. מודל זכיינות מאפשר לחברה גדולה לגדול מעבר ליכולותיה הכלכליות ללא הצורך בלקיחת סיכונים כספיים מיותרים, בעוד היזם מקבל תשתית של עסק מוכר ובעל מוניטין. הזכיין מקבל מחברת האם את המוצרים ואת שיטות הניהול והעבודה בעסק, את מערך השיווק והפרסום וכדומה, אך הוא חופשי לקדם את העסק שלו במסגרת זו בצורה הנראית לו. כלומר, חברת האם אמנם כופה על הזכיין את הדברים הללו אבל היא לא מתערבת באופן ישיר בניהול העסק, אלא מפקחת עליו מלמעלה.

זכיינות בישראל

כדי להבין עד כמה שיטת זכיינות נפוצה בארץ יש לדעת כי בישראל יש למעלה מ 380 רשתות העובדות בשיטת זכיינות והן מפעילות למעלה מ 11,000 סניפים של זכיינים. ענף זה מגלגל בשנה למעלה מ 16 מיליארד ₪ והוא צומח בקצב של 20% בשנה בממוצע.

היתרונות של שיטת זכיינות

אין ספק כי שיטת זכיינות מגדילה את סיכויי ההישרדות של העסק ובמיוחד של עסקים מתחילים. הנתונים מראים כי לעסק זכיינות יש סיכוי של 1 ל 4 לא לעבור את השנה השביעית להקמתו, ואילו לעסק שמוקם באופן עצמאי לחלוטין יש סיכוי של 1 ל 3 לא לעבור את השנה השביעית. נתונים אלה מצביעים על כך שעסקים בשיטת הזכיינות יציבים יותר ושורדים זמן ממושך יותר. והסיבה לכך היא התשתית העסקית שמקבל הזכיין מחברת האם המאפשרת לו לצמוח במהירות גבוהה יותר וביעילות רבה יותר.