Press "Enter" to skip to content

זכיין

מי רוצה להיות זכיין?

להיות זכיין של רשת זה להיות בעל עסק לכל דבר כשההבדל הוא שהעסק ממותג כבר מהיום הראשון והוא מקבל את כל הידע הנדרש לו על מנת לעבוד באופן רווחי. הזכיין רוכש זכויות של מותג והופך להיות כמו סניף שלו, רק בהבדל שהוא לא רק מנהל שלו אלא הבעלים שלו. כבעלים, יכול הזכיין לקבוע מי יהיו העובדים שלו אך אינו יכול לקבוע מה ימכור בסניף ולעיתים אפילו לא יכול לקבוע מחירים.

זכיין- להיות המנהל

זכיין הוא המנהל של העסק והאחריות להקמת וניהול העסק היא עליו. הזכיין אמנם לא קובע את האופי של המותג אך הוא כן מנהל אותו מול העובדים, נותן שירות לקוחות והחלק הניהולי שכל כך חשוב בכל עסק בא לידי ביטוי כשהוא למעשה המנהל. הבחירה להיות זכיין מתאימה מאד למי שמעוניין במודל של ניהול ולקבל הנחיות ותמיכה מצד המותג המוכר.

קבלת תמיכה

כל זכיין מקבל תמיכה מהמותג. למותג יש עניין לפרוח והוא בחר בדרך של זכיינות כדי לעשות זאת. לכן כל זכיין מקבל תמיכה מלאה מהמותג לרבות ליווי מטעם המותג עצמו ויכולת של הזכיין לפנות בכל שאלה או בעיה למותג. התמיכה היא חלק מרכזי ביכולת של המותג לפרוח ויש לו עניין לפתוח בנוסף לזכיינות הזו עוד סניפים.

מחוייבות כלפי המותג

עם כל היתרונות של הזכיין, הוא לא לבד וגם לו יש מחוייבות כלפי המותג אשר יכולה לבוא בדרכים שונות. למשל, חנות שהיא חלק ממותג לא יכולה למכור מוצרים שלא נמכרים על ידי המותג. נוסף לכך, בהתאם להסכם יש לזכיין מחוייבות כלכלית כלפי המותג והמחוייבות הזו משתנה בין המותגים השונים והיא תלויה בהסכם המתקיים בין המותג לזכיין עצמו.