Press "Enter" to skip to content

ועדת ערר תל השומר

אם אתם חיים בישראל יותר משבוע, אתם בוודאות כבר יודעים שהדרך היחידה להתנהל בישראל בצורה נורמלית מבחינת תנועה והיכולת להתנייד ממקום למקום בעצמאיות, היא באמצעות נהיגה ברכב. אין לנו אף אפשרות אחרת להתנייד בצורה עצמאית ברחבי המדינה אם אין לנו אפשרות לנהוג על רכב. לכן אנשים רבים משקיעים חודשים רבים מחייהם בלימודי נהיגה ומבחני נהיגה (טסטים), משקיעים הרבה סבלנות ומשלמים כסף רב. כל זאת כדי להשיג לעצמם רישיון נהיגה שיאפשר להם לנוע בחופשיות ברחבי המדינה. הבעיה מתחילה כאשר המדינה מונעת מבן אדם מסוים לנהוג ברכב. זה קורה כאשר היכולת שלו לנהוג ברכב מתערערת בעיניי משרד הרישוי, או באופן ספציפי, על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הידוע גם בראשי התיבות – המרב"ד. לגוף זה יש הרבה מאוד כוח, כי הוא יכול לקבוע עבור בן אדם האם הוא כשיר או לא כשיר מבחינה רפואית לנהוג ברכב. פעמים רבות נפסק שבן אדם מסוים לא כשיר לנהוג על רכב מבחינה רפואית. במקרים כאלה הפגיעה בחירות של הנהג היא משמעותית אנשים לא מוותרים בקלות על הזכות שלהם לנהוג, אלא פונים אל ועדת ערר תל השומר.

מה היא ועדת ערר תל השומר?

ועדת ערר תל השומר היא ועדה שבה אפשר לערער על ההחלטה של הכון הרפואי לבטיחות בדרכים. ועדת הערר מוסמכת לקבל את הערעור שהוגש אליה. כלומר, לפסוק שדווקא כן יש לכם אפשרות לנהוג ברכב. לעומת זאת, הועדה יכולה גם לדחות את הערעור כך שההחלטה נשארת על כנה, והזכות שלכם לנהוג שלולה.

תהליך הגשת הערעור

ישנו תהליך של הגשת ערעור אל ועדת ערר תל השומר:

  • קבלת הנימוקים להחלטה לפסול רישיון
  • הגשת הערעור
  • תשלום אגרה

Comments are closed.