Press "Enter" to skip to content

היתרונות והחסרונות של עסק משפחתי

עסק יכול להיות דרך טובה לייצר רווחים גבוהים עבור בני המשפחה. ברוב המקרים, דור המייסדים של העסק זוכה להצלחה ולאחר מכן הוא בוחר להעביר אותו הלאה אל היורשים ואל הילדים. במקרים של עסק מצליח במיוחד, ייתכן והוא יתגלגל בין כמה דורות וישרוד עשרות שנים. בעולם הרחב, יש עסקים משפחתיים עם ותק של מאות שנים ותאגידים בינלאומיים שהחלו את דרכם כעסק קטן לכל דבר ועניין.

אך האמת היא שגם מאחורי עסק משפחתי יש יתרונות וחסרונות. כמו כל עסק אחר, גם עסק משפחתי חשוף לסכנות ועליו להתנהל בצורה נכונה כדי להגיע לנחלה ולייצר לעצמו רווחים יציבים. בתוך כך, עסק משפחתי גם ייחודי באופן שבו חלוקת התפקידים מתבצעת ללא מבנה היררכי ברור ולפעמים על בסיס קשר דם בלבד.

למה לפתוח עסק משפחתי?

היתרון של עסק משפחתי הוא שקל יותר לסמוך על השותפים, העובדים והמנהלים. כמובן שגם עסק משפחתי חשוף לגניבות ומעילות, אך זה קורה בתדירות הרבה יותר נמוכה בהשוואה לעסק רגיל. בשלבים הראשונים של העסק, היכולת הזו להאמין בשאר העובדים ואף לגייס מהם משאבים של זמן וכסף יכולה לייצר יתרון מול המתחרים.

מצד שני, עסק משפחתי חשוף לכל מיני בעיות שלא קשורות ישירות אל המוצר או השירות – אלא אל מערכת היחסים בין האחים ובני המשפחה. במילים אחרות, לכל הקשיים הרגילים של העסק הרגיל צריך להוסיף את המורכבות של התא המשפחתי. אם המורכבות הזו משתלטת על העסק, התוצאה עלולה להיות הרת אסון ולהביא אותו עד לכדי פשיטת רגל.

החדשות הטובות הן שגם עסק משפחתי יכול לקבל ייעוץ. בשירותי ייעוץ לעסק כזה, מביאים בחשבון את יתרונותיו ומנצלים אותם בצורה מלאה.