Press "Enter" to skip to content

גישור לגירושין – בחירת מגשר

גישור לגירושין למענכם ולמען הילדים

גישור לגירושין זהו הליך שאליו מגיעים זוגות המעוניינים להיפרד ולהתגרש. את הגישור מבצע מגשר מקצועי אשר התמחה בתחום הגירושין. כדי לקיים את ההליך שני הצדדים צריכים להסכים על המגשר כיוון שהוא משרת את שניהם. ההליך חוסך את הסכסוך הקשה בין בני הזוג, חוסך משאבים רבים – גם כלכליים וגם רגשיים. המטרה של הליך הגישור היא לאפשר לבני הזוג אשר אינם רוצים עוד לחיות יחדיו להיפרד במינימום משקעים.

בחירת מגשר

כדי לעבור הליך גישור לגירושין יש לבחור מגשר שיהיה מוסכם על שני הצדדים. כלומר, אם אחד (או אחת) מהצדדים אינו מקבל את המגשר, אי אפשר לבצע את ההליך. בחירת המגשר צריכה לשרת את שני הצדדים וחשוב ששניהם ירגישו בטוחים ובוטחים בהליך ובמגשר. כדי להרגיש שהמגשר הוא אכן האדם המתאים לתהליך על כל אחד מהצדדים לשוחח עם המגשר, לשמוע את דעותיו על התהליך וניסיונו וכן כיצד הוא רואה את ההליך שאתם עומדים לעבור. גישור לגירושין הוא הליך שיאפשר לכם להיפרד ללא משקעים כואבים.

האם חייבים לגשת לבית משפט בהליך הגירושין?

הליך גירושין מחייב הסכמות בין שני הצדדים. הסכמות אלו יכולות להתקבל בבית המשפט כשהשופט מחליט עבור הצדדים כיצד להתנהל בכל סוגיה. לחילופין, הסכמות בין הצדדים יכולות להתקבל גם בהליך גישור לגירושין. בגישור ההליך מסתיים כששני הצדדים מסכימים על דרך החיים שלהם בנפרד.

כולם מרוויחים

גישור לגירושין מאפשר לכל הצדדים להתגרש בלי להפסיד. מתהליך הגישור מרוויחים גם הילדים שחווים הורים שנפרדים בצורה בריאה וללא מלחמות. המלחמות הרבות והסכסוכים בין ההורים עלולים להוביל לתסכולים רבים אצל הילדים (שלפעמים מוצאים עצמם במרכז הסכסוך), אך בהליך גישור ניתן לדלג על עוגמת הנפש.