Press "Enter" to skip to content

במה עוסק עורך דין תאונות עבודה?

כאשר אתם נפגעים בעת העבודה או חולים במה שמוגדר כמחלת עבודה אתם מבוטחים על ידי המוסד לביטוח לאומי כמתחייב מהחוק. במקרים שהתאונה התרחשה עקב רשלנות של המעסיק שלכם אתם רשאים לתבוע גם ממננו פיצויים, וזאת בנוסף לתביעה שתגישו מול המוסד לביטוח לאומי. על מנת לקבל את כל המגיע לכם יש להיעזר בשירותיו של עורך דין תאונות עבודה המתמחה בתחום זה והמסוגל לדאוג כי תקבלו את כל המגיע לכם ובפרק הזמן הקצר ביותר שניתן.

עורך דין תאונות עבודה מסייע לעובדים בכל הקשור להבטחת הזכויות שלהם המגיעות להם על פי החוק לרבות: מעקב אחרי תשלום שכר על פי טבלת שכר המינימום, דמי הבראה, הפקדות לקרן פנסיה וקרנות השתלמות שונות, ניצול חופשות שנתיות, דמי מחלה, שמירת על זכויות העובד בעת שירותו במילואים, שמירה על זכויות של נשים בהריון או לאחר לידה, שמירה על זכויות מורים, ימי חג ומתנות, קבלת תמורה הולמת עבור שעות נוספות וכדומה.

מקרים נוספים בהם נעזרים בשירותי עורך דין תאונות עבודה

בנוסף למצוין למעלה, עורך דין תאונות עבודה יכול לסייע לכם גם במקרים שבהם פוטרתם מעבודתכם או שהתפטרתם, ומאד מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין תאונות עבודה במקרים אלה מכיוון שעילת הפיטורין מאד חשובה לצרכי קבלת פיצויים. למשל: התפטרות עקב בעיות רפואיות יכולה להיחשב כפיטורים בנסיבות מסוימות וניתן לתבוע פיצויי פיטורין במקרים אלה. גם במצב שבו מבקש אדם להתפטר עקב מצבו הבריאותי של בן משפחה והמעסיק מסרב לפטר אותו הוא יהיה זכאי במקרים מסויימים לפיצויים כאילו ופיטרו אותו מהעבודה. עליו יהיה להוכיח כי יש קשר ישיר בין המחלה של בן המשפחה והדרישה שלו לצמצום שעות העבודה או לרצונו לעזוב את מקום העבודה.