Press "Enter" to skip to content

חוק סימון מוצרים


מה כולל חוק סימון מוצרים ומדוע הוא חשוב?

חוק סימון מוצרים הוא אחד מחוקי הצרכנות החשובים, המשפיעים והמשמעותיים ביותר במדינת ישראל, ואפשר שאתם כלל לא מודעים לכך. רובנו נוטים לראות את הסימון על המוצרים כדבר שהוא מובן מאליו. בפועל, רק בזכות חוק סימון מוצרים, אנו יכולים לקבל מידע מקיף על המוצרים השונים. עד כמה יש חובה לכך? במידה וחלק מהמידע חסר – יש לכם למעשה עילה לתביעת החברה, בפרט אם נגרם לכם נזק, אך גם אם לא הרי שמעצם הסיכון, יש עילה שכזו. אז מה קובע החוק, ואיזה מידע צריך להופיע?

כל המידע שמופיע לפי חוק

קודם כל, לפי חוק סימון מוצרים חשוב מאד שעל המוצר יופיע גם השם שלו וגם כינויו המסחרי. לא פעם קיים פער בין שני הסעיפים הללו – שכן למוצר מסוים יכול להיות כינוי מסחרי שמזוהה עמו, אך הוא לא באמת שמו המלא של המוצר, וחשוב ששניהם יופיעו. על כל מוצר חובה שגם תופיע ארץ הייצור שלו ועיר הייצור הרלוונטית. כמו כן במידה ומדובר על מוצר מחו"ל – חוק סימון מוצרים קובע שחובה תמיד לרשום את פרטי היבואן. פרטים אלו כוללים לא רק את שמו של היבואן אלא גם את כתובתו ומספר הטלפון שלו, שכן במידה וצצה בעיה – זה הגורם הראשוני שעמו יוצרים קשר.


על אלרגיות וסימון תזונתי

נקבע עוד בתוך חוק סימון מוצרים כי על מוצרי מזון חובה תמיד לציין את כל הרכיבים של המוצר ואת הנתונים התזונתיים שלו. אחד מהחידושים לחוק הוא שחובה לכתוב באופן ספציפי רכיבים אשר אנשים אלרגיים אליהם לעתים קרובות – אם תהיתם למה כתוב על מוצר שהוא עלול להכיל בוטנים למשל, זה בכדי להזהיר אנשים עם אלרגיה זו, וכך מונעים נזק בריאותי.